Missie

Ik ben van mening dat wij, in deze maatschappij, ontzettend veel kunnen leren van mensen met een (matig tot ernstige) verstandelijke beperking. Zij bezitten misschien niet de geschoolde vaardigheden zoals het overgrote deel van de …

Visie

* Met mijn praktijk hoop ik bij te dragen aan de verbinding en gelijkwaardigheid tussen mensen die wonen en de mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Laten we meer oog en oor hebben voor elkaar, …