Privacypolicy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Marleen Heusinkveld – Vinkenvleugel, eigenaar van Nieuw Spoor, gevestigd in Aalten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56920571.

 

Google Analytics: Privacy vriendelijk

De website van Nieuw Spoor maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.

 

Contact formulier en sociale media

Via deze website kun je contact met Nieuw Spoor opnemen door het contactformulier in te vullen. Laat je mailadres achter als je wil dat ik via de mail contact opneem. Als je liever wilt dat ik je terugbel, laat dan je telefoonnummer achter.

Contactgegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen n.a.v. een vraag of opmerking. De gegevens die bij dit formulier worden ingevoerd worden niet opgeslagen. Dit komt als e-mailbericht binnen en het bericht wordt verwijderd nadat je vraag beantwoord is.

 

Alles wat we via WhatsApp, Facebook Messenger of per mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

 

 

 

Privacystatement Nieuw Spoor

Nieuw Spoor neemt je privacy en de bescherming daarvan serieus en zal al je gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Nieuw Spoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Voor de administratie en het verzenden van nieuwsbrieven worden bepaalde gegevens ook door andere partijen gezien (denk hierbij bijvoorbeeld aan mijn boekhouder). Nieuw Spoor heeft met die mensen een Verwerkingsovereenkomst, om er zeker van te zijn dat zij net zo zorgvuldig met je gegevens omgaan.

 

Je dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

  1. Persoonsgegevens:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

  1. Persoonlijke omstandigheden

Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.

  1. Klachten

Het gaat hier om de klacht, die de aanleiding vormt om hulp te zoeken

  1. Hulpvraag

De hulpvraag betreft datgene waar je begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.

  1. Sessieverslag

Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie).

Je kunt je dossier natuurlijk op ieder gewenst moment inzien, wijzingen of laten verwijderen.

 

De gegevens uit je dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Dossierplicht
  2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)
  3. Financiële administratie en facturering (deze gegevens blijven 7 jaar bewaard, zoals de Belastingwet dat vraagt)